Inhoudsopgave Ammeraal brochure


Bandstransportinstallatie onderdelen 1 t/m 10.

Terug naar overzicht

 

- Tenslotte -

Zoals al in de inleding gezegd, is deze brochure bedoeld als hulp voor de constructeur bij de dimensionering en constructie van transportinstallaties.

Wij hopen hierin geslaagd te zijn.

Mocht u nog aanvullende gegevens wensen of op bepaalde problemen stuiten, wendt u zich dan tot onze technische adviseurs die altijd bereid zijn u met raad en daad terzijde te staan.

Ook uw opmerkingen over deze brochure zijn uiteraard welkom.
- Inhoudsopgave -


l

Onderwerp

Hfst.

Inleiding/onderdelen van een bandtransportinstallatie

1

Kernvragen voor berekening transportinstallaties

1

Enkele gegevens over Sl-eenheden

1

Mogelijkheden in bulk transportbanden

2

Mogelijkheden in stukgoed transportbanden

2

Bepaling van bandbreedte en bandsnelheid

2

- voor stukgoed transport

2

- voor bulkgoed transport

2

Banden met rolondersteuning

- bepaling motorvermogen

- bepaling max. bandenspanning

- bepaling omtrekskracht

- bepaling spangewicht

- bepaling bandconfectie

Banden met glij-ondersteuning

4

- wrijvingsweerstand

4

- bepaling omtrekskracht

4

- bepaling max bandenspanning

4

- bepaling min. breeksterkte

4

- bepaling motorvermogen

4

- extra weerstanden

4

De transportband, algemeen

5

- gangbare bandenmaten

5

- olie- en vetbestendige PVC transportbanden

5

- PVC transportbanden voor algemene toepassing

5

- rubber transportbanden

5

- geprofileerde transportbanden/meenemers

5

Ondersteuning van de transportband

6

- draagrollen/afstand draagrollen

6

- draagrollen met bufferringen

6

- draagrollen met steun- en/of spiraalringen

6

Aandrijftrommel

7

- bepaling minimum trommeldiameter

7

- span-keertrommels/spantrommels/keertrommels

7

- dwingtrommels

7

De aandrijving

- trommelmotoren / motorreductoren

7

Overgangs Lengte

8

Overgangsbogen

8

Bandreiniging

8

- kopafstrijkers, ploegafstrijkers trapezium afstrijkers

8

Vochtige omstandigheden

8

Voorspanning

8

- schroefspindel-spaninrichting

8

- spangewicht

8

Langzaam lopende transportbanden

8

Bandstabiliteit

8

Berekeningsvoorbeelden

9

- transportinstallatie met rolondersteuning

- transportband met glij-ondersteuning

10


 

Veel plezier met de berekeningen en calculaties van de transportbandinstallaties ;-)