(7) Aandrijving aandrijftrommel keertrommel spantrommel


aandrijving transportband

Bepaling minimum trommeldiameter spantrommel keertrommel dwingtrommel
De aandrijving trommelmotoren en motorreduktoren

Terug naar overzicht

 

De aandrijftrommel


Het aanrakingsoppervlak wordt bepaald door de diameter van de aandrijftrommel en de zgn. omspannen boog.

omspannenboog aandrijvin

Uit het bovenstaande volgt, dat bij een bepaalde wrijvingswaarde tussen band en trommel een bepaald minimum aanrakingsoppervlak vereist is, waarbij trommeldiameter en omspannen boog bepalend zijn.pvc pu banden tabaks fabriek
PVC-transportband voor tabakstransport. De transportband is aan de bovenzijde voorzien van morssnaren.

De over te brengen kracht is:


Deze kracht moet door de aandrijftrommel met Ø D, met een wrijvingscoëfficiënt µ tussen band en trommel worden overgebracht.
Per cm bandbreedte is dan:Door middel van tabel 18 kan nu de vereiste minimum trommeldiameter worden bepaald. De tabel geldt bij een waarde van µ = 1 en een voorspanning van 0.5%
De gewenste voorspanning volgt uit

formule-voorspanning-transportband

Bij waarden van µ die van 1 afwijken, is de over te brengen kracht de in de tabel vermelde waarde vermenigvuldigd met µ.
In die gevallen waar niet de vereiste trommeldiameter kan worden toegepast moet de voorspanning worden opgevoerd, in verhouding. Voor de dan ontstane krachten verwijzen wij naar de kracht/rekdiagrammen bij hoofdstuk "Voorspanning".


Met behulp van tabel 18 is thans zeer gemakkelijk de vereiste trommeldiameter te bepalen
(p is de toegestane vlaktedruk van de band t.o.v. de trommel).

kracht bandbreedte trommel diameter

Tabel 18. Kracht P1 in kg/cm bandbreedte, die, bij de gegeven trommeldiameters (Da) maximaal kan worden overgebracht.


NB:
Iedere bandsamenstelling bepaalt, geheel onafhankelijk van het voorgaande, een minimum trommeldiameter. Dit hangt samen met de eindeloze verbinding van de transportband en de door de buiging optredende inwendige warmteontwikkeling.
Van de diverse bandkwaliteiten staat dit in de desbetreffende documentatie aangegeven. Men dient dus beide waarden in de beschouwing te betrekken.

Aandrijftrommels worden vaak gebombeerd (gebolleerd), d.w.z. dat de diameter in het midden groter is dan aan de kanten. In welke mate bombering noodzakelijk is, staat in onze speciale brochure: "Sturen van transportbanden" nader aangegeven.

Span-keertrommels/spantrommels/keertrommels
Zoals uit de situatie schetsen op pagina 4 en 5 blijkt kunnen deze trommels afzonderlijk of gecombineerd in een installatie voorkomen. Voor de diameter wordt meestal een waarde van 0.8 x de minimum diameter van de aandrijftrommel aangehouden.

Dwingtrommels (of terugbuigtrommels)
Deze worden toegepast om de band in te snoeren, zoals bij de aandrijftrommel te verkrijging van een grotere omspannen boog of bij spantrommels.
De minimum diameter van deze trommels wordt meestal op 0.65 x de diameter van de aandrijftrommel aangehouden.
Gezien de samenstelling van de transportband kan het echter ook voorkomen dat de dwing- of terugbuigtrommel zelfs groter dan de diameter van de aandrijftrommel moet worden. Zie hiervoor onze speciale transportbanden documentatie.


aandrijftrommel bekleden met antislip profiel laminop

Trommel bekleed met antislipband.


ammeraal trommelmotor
Joki trommelmotor

In het algemeen is de meest ideale aandrijving voor transportbanden de olie gekoelde Joki trommelmotor, waarbij zowel elektromotor als tandwielkast in de trommel zijn ingebouwd. Deze aandrijving biedt een optimale bedrijfszekerheid. De montage is uiterst eenvoudig, terwijl mechanische teruglooprem of elektromagnetische rem kunnen worden ingebouwd.
Voor uitvoerige informatie verwijzen wij naar de betreffende documentatie. Aandrijving d.m.v. een aandrijftrommel, tandwielkast en elektromotor of motorvariator is natuurlijk ook mogelijk. Ook deze onderdelen zijn in ons leveringsprogramma opgenomen en de betreffende informatie vindt u in onze documentatie.


trommelmotor-kilowatt-snelheid

Tabel 19. Overzicht aandrijvingen van Joki trommelmotoren.


motorreduktoren-moment-omw-min-kilowatt

Tabel 20. Motorreductoren


koppel uitrekeken motorreduktor

Formule uitrekenen koppel motorreduktor