(2) Bepaling van bandbreedte en bandsnelheid

Voor stukgoed transport en voor bulkgoed transport

Twee transporteurs, één voor stukgoed met vlakke rolondersteuning
en één voor bulktransport in drie-delige-trogvorm.

Terug naar overzicht

 

Bepaling van bandbreedte en bandsnelheid

Hier moeten we meteen al een onderscheid maken tussen het transport van stukgoed en dat van los gestort materiaal (bulkgoed transport)bandtransporteurs/transport-capaciteiten-stukgoedtransport
Tabel 1. Theoretische transport capaciteiten van banden bij stukgoed transport, in t/h

Bij stukgoedtransport is de bandondersteuning meestal vlak en bestaat òf uit een vlakke rolondersteuning òf uit een glijplaat-ondersteuning.
De bandbreedte wordt in dit geval bepaald door de maximale breedte van het te transporteren product, dat kisten, dozen of zakken kan zijn, maar bijvoorbeeld ook machinedelen, bakkerijproducten ol deuren.
De bandbreedte wordt in het algemeen 100 mm breder genomen dan de maximale breedte van het product.
De bandsnelheid is door de aard van de stukgoederen meestal kleiner dan 1 m/s. De transportcapaciteit per uur volgt uit het aantal stukgoederen en hun gewichten, dat per uur vervoerd wordt. Het is gebruikelijk bij stukgoed de gewichten per m1 band op te geven.
In tabel 1 staat het verband in de belading per m1 band en de capaciteit in tonnen per uur (t/h) aangegeven.

tummers plaatwerk hoogerheide
Taludhoek vlakkeband troghoek band in V-trog en band in 3-delige trog

Voor bulkgoedtransport hebben we de theoretische transport capaciteiten aangegeven in tabel 2.
De tabel geldt voor horizontaal transport, bij een talud-hoek van 15° en zowel voor vlakke als trogvormige banden.
De V-vormige trog (die tot max. 650 mm bandbreedte wordt toegepast) heeft vrijwel dezelfde transportcapaciteit als de driedelige trog met de overeenkomstige bandbreedte.


bandtransporteurs/transport-capaciteiten-bulkgoedtranspor

Tabel 2. Theoretische transportcapaciteiten van banden (Qm) bij bulkgoed transport, in m3/h (bij horizontaal transport)


stortgewicht aardappelen

Tabel 3. Maximum bandsnelheid, maximum opvoerhoek en stortgewicht van materialen.


bandtransporteurs/verhouding-stukgrootte-bandbreedte.
Tabel 4. Verhouding stukgrootte/bandbreedte.

In tabel 4 staat het verband aangegeven tussen de stukgrootte van het te transporteren materiaal en de bandbreedte.
In het algemeen kan gesteld worden dat hoe grover het materiaal is hoe groter de bandbreedte moet zijn.

bandtransporteurs/hellingsfactor-berekenen-transportband.

De stukgrootte, in combinatie met andere eigenschappen van het materiaal, is tevens bepalend voor de maximum snelheid waarmee getransporteerd kan worden en voor de hoek waaronder het materiaal opgevoerd kan worden.
vindt ze in tabel 3. Daarin is ook het stortgewicht van het materiaal (dat we straks bij berekeningen nodig hebben) aangegeven. Wenk: Het stortgewicht is beslist iets anders dan het soortelijk gewicht!! Het kan in de praktijk het eenvoudigst worden gevonden door het gewicht van een emmervol van het materiaal te delen door het gewicht van een emmer vol water (natuurlijk wel dezelfde emmer gebruiken en uiteraard het gewicht van de emmer zelf aftrekken)


Wenk: De maximale opvoerhoek van een ongeprofileerde band is praktisch gelijk aan de natuurlijke taludhoek van het materiaal.
Loopt de transportband onder een bepaalde hoek, dan is de transportcapaciteit kleiner dan wanneer de band horizontaal loopt. De 'horizontale' transport capaciteit (zoals in tabel 2 aangegeven) moet dan met een factor k worden vermenigvuldigd. k is afhankelijk van de hellingshoek (meestal opvoerhoek):
Formule 1: Q = Qm x k
In deze formule is Q de transport capaciteit van de hellende band, en Qm de transport capaciteit van dezelfde band horizontaal, beide in m³/h. Enkele waarden van k vindt u in tabel 5.


bandtransporteurs/hellingsfactor-tabel-bandtransporteur.

Tabel 5. Hellingsfactor k. *L=de totale transport afstand. H=te overbruggen hoogteverschil (opvoerhoogte)


bandtransporteurs/chevron-high-scoop-transportbanden.

Chevron-25 opvoertransportband t.b.v. betoncentrale. Bandondersteuning d.m.v. drie-delige trogstellen, troghoek 25°

 

In deze formule is Q de transportcapaciteit van de hellende band, en Qm de transportcapaciteit van dezelfde band horizontaal, beide in m³/h. Enkele waarden van k vindt u in tabel 5. Wenk: Als u onder een nog grotere opvoerhoek wilt opvoeren als in tabel 3 is aangegeven, dan is het noodzakelijk de band van een extreem grote profilering of van meenemers te voorzien. Vraag onze technici advies over het juiste type meenemers. Uiteraard verschilt de werkelijke transportcapaciteit van de theoretische capaciteit. Zo speelt bijvoorbeeld de wijze van belading een rol. Houden we rekening met de wijze van belading dan vinden we - in plaats van de theoretische volumecapaciteit Q, die we hiervoor hebben berekend - de gewichtscapaciteit Qt (in tonnen per uur-t/h) door Q te vermenigvuldigen met het in tabel 3 opgenomen stortgewicht, dus:
Formule 2: Qt = Q x s
Om verder te rekenen is het nodig een onderscheid te maken tussen banden die door rollen worden ondersteund en die door een glijplaat worden ondersteund.