(9) Berekeningsvoorbeeld transportband met rol ondersteuning


transportband calculeren

Berekenings voorbeeld van een transportinstallatie met rolondersteuning

Terug naar overzicht

 

Berekeningsvoorbeeld en keuze van band en normdelen.

Transportinstallatie met rolondersteuning

Gegevens:

Lengte h.o.h. 75 m (L)

Gedeeltelijk hellend onder 15° (54 m)

Opvoerhoogte 12 m (H)

Transportcapaciteit 500 t/h (Qt)

Materiaal:

Zand en grind, vochtig

Stortgewicht 1,6 t/m3 (s)
I. Dimensionering

Vereist is een gewichtscapaciteit (Q) van 500 t/h.

De volume-capaciteit bedraagt: Qm = 500/1,6 = 312 m3/h.

Aangezien de installatie gedeeltelijk helt onder 15°, treedt een capaciteitsverlies op van 10 % zie tabel 5, zodat gerekend moet worden met een 'horizontale' capaciteit van 100/90 x 312 = 347 m3/h.

In tabel 3 vinden we dat de maximum snelheid van vochtig grint 1,8 m/sec. en die van vochtig zand 3 m/sec. bedraagt
Hieruit volgt dat voor deze installatie een bandsnelheid kleiner dan 1,8 m/sec. dient te worden gekozen.
Aan de hand van tabel 4 kunnen we nu de bandbreedte bepalen. We hebben de volgende mogelijkheden:
We kiezen in dit geval v = 1,58 m/s bij bandbreedte 800 mm.
De snelheid van 1,76 m/s ligt nl. te dicht bij de max. snelheid.
De gekozen dimensies zijn dus:
Bandbreedte : B = 800 mm.
Bandsnelheid: v = 1,6 m/s
Troghoek = 25 °
Aangezien de helling 15° bedraagt, is een ongeprofileerde transportband toe te passen (zie tabel 3).

II. Bepaling vereiste motorvermogen
Hiertoe maken we gebruik van formule 3.

motorvermogen berekenen

Indien de aandrijving een rendement van 85 % heeft, is een motorvermogen van 40 pk voldoende.

rendement motorvermogen

III. Bepaling maximum bandspanning
Hiervoor maken we gebruik van formule 5.

bepaling bandspanning transportband

Hierbij is uitgegaan van een stalen aandrijftrommel met 210° omspannen boog, voor toepassing in de buitenlucht (gedeeltelijk droog, gedeeltelijk vochtig)bandbreedte troghoek snelheid


De omtrekkracht P op de aandrijftrommel vinden we via formule 7.

aandrijtrommel omtrekkracht formule

De bandspanning bij het aflopen van de band bij de aandrijftrommel T2 kunnen we ook bepalen

T2 = T1 - P kg = 2640 - 1580 = 1060 kg.

Bij toepassing van een spangewicht, dat zorg draagt voor een ideale bandspanning. vinden wij de grootte volgens formule 8.

Gs = 2T2 kg = 2,1060 = 2120 kg

IV. Bepaling bandconfectie

Volgens formule 10 vinden we:

bandsterkte bepalen formule

De toe te passen transportband dient dus een minimale treksterkte van 330 kg/cm te bezitten.
Dit kan gerealiseerd worden met een transportband met
2 weefsellagen EP 200 (2 x 200 = 400 kg), b.v. Aconyl 400/2
3 weefsellagen EP 120 (3 x 120 = 360 kg), b.v. RTN 360/3
4 weefsellagen EP 100 (4 x 100 = 400 kg), b.v. RTN 400/4
3 weefsellagen EP 160 (3 x 160 = 480 kg), b.v. Aconyl 500/3

Gezien het te transporteren materiaal in de troghoek van 25 ° en gezien de uit het standaardpakket te betrekken banden, prefereren wij in dit geval Acony 500/3-3/1 mede gezien zijn grote doorslagweerstand door de speciale verende tussenlagen.
Als draagrol ø komt ø 89 mm in aanmerking.
Gezien de transportcapaciteit en de troghoek (25°) waarbij een vrij grote axiale belasting op de zijrollen van de trogstellen kan optreden, verdienen de rollen van het type DC de voorkeur.


V. Bepaling trogstel afstand.
De draagrolafstand bepalen we d.m.v. formule 16.
in het ongunstigste geval is Tn = T2

formule trogstel afstand uitrekenen

De trogafstand dient derhalve 900 à 1000 mm te bedragen.

VI. Controle ø aandrijftrommel

berekenen aandrijftrommel

Da = ø 1000 mm onbekleed
Da = ø 800 mm bekleed

Samenvattend hebben we de volgende gegevens verzameld:

Bandbreedte : B = 800 mm.
Bandsnelheid: v = 1,6 m/s
Troghoek = 25 °
Bandvermogen Na = 33,8 pk.
Motorvermogen Nm = 40 pk.
Max. bandspanning T1 = 2640 kg.
Vereiste treksterkte band K = 330 kg/cm bandbreedte.

glijplaat ondersteuning band kunststof bakken
Transport kunststof bakken op vlakke PVC-band

Opvoerband voor aardappelen, d.m.v. High Scoop rubber transportband

Opvoerband voor aardappelen, d.m.v. High Scoop rubber transportband


De volgende bandtypen en normdelen worden toegepast.

A. Ca 154 m rubbertransportband, ongeprofileerd, type Aconyl 500/3EP 160-3/1 x 800 mm, met gesneden zijkanten en speciale verende rubber tussenlagen.

B. Ca. 80 drie-delige trogstellen voor bandbreedte 800 mm met troghoek 25° en draagrollen ø 89 mm te plaatsen h.o.h. 1000 mm, behalve onder het beladingspunt, waar ze 200 mm h.o.h. worden geplaatst.

C. Ca. 37 retourrollen, Ø 89 x 950 mm geplaatst h.o.h. 2000 mm.

D. 1 Olie -gekoelde Joki trommelmotor Ø 800 x 950, 40 pk, 380/660 Volt, omtreksnelheid 1,6 m/sec., gebombeerd, voorzien van ingebouwde mechanische teruglooprem type 86T, voorzien van speciale antislip-laag.

E. 2 Oplegblokken KL 100 voor eenvoudige en doelmatige montage trommelmotor.

F. 1 Keertrommel ø 630 x 950 mm, vast op as ø 80 mm, in gebombeerde uitvoering.

H. 1 Kopafstrijker voor plaatsing bij de aandrijftrommel voorzien van Ropan afstrijkmateriaal 120 x 10 mm.

J. 1 Ploegafstrijker voor plaatsing direct voor de keertrommel, voorzien van Ropan afstrijkmateriaal 120 x 10 mm.