(4) Bereken het motorvermogen van een transportinstallatie
met glijondersteuning


glijondersteuning transportband

Bepaling de wrijvingsweerstand - omtrekskracht - maximum bandspanning -
minimum breeksterkte - motorvermogen - extra weerstanden

Terug naar overzicht

Banden met glij-ondersteuning

Wrijvingsweerstand

Vooral bij intern transport van stukgoed wordt veelvuldig gebruik gemaakt van een glijondersteuning. Deze wordt vrijwel altijd van staal, hout en/of kunststof gemaakt.

Wrijvingsweerstand

De belangrijkste weerstand die optreedt is de weerstand die wordt veroorzaakt door de wrijving tussen het bovenpart van de band en de glijplaat.
Coulomp berekent deze als volgt:

Formule 11: P = µg . G of µg = K/G

Hierin is:

P de trekkracht nodig om de band in beweging te brengen in kg.
µg de wrijvingscoëfficiënt tussen band en glijplaat.
G het gewicht van de band + het te transporteren materiaal in kg.

Daarnaast treden er andere weerstanden op (n.l. in het retourpart) door de lagering van de eindtrommels en eventueel door overwinning van hoogteverschillen. Al deze weerstanden samen zijn van invloed op de omtrekskracht Pt die nodig is om de band in beweging te zetten.
Tabel 10. Factor C B

Formule 12: Pt = CB(P1+P2) ± H.Gp+PE (in kg)
Hierin is:
Pt de omtrekskracht
CB een verrekeningsfactor (zie tabel 10)
P1 de wrijvingsweerstand van het bovenpart:
==P1 = µg.L.(GB + Gp) (in kg)
µg de wrijvingscoëfficiënt tussen de band en glijplaat
==(zie formule en tabel 11)
L de totalelengte van de installatieh.o.h. in m1
GB het gewicht van de band, in kg/m1
Gp het gewicht van het te transporteren materiaal, in kg/m1
P2 de weerstand in het retourpart
==- bij glijondersteuning: =P2 = µg.L.(GB + Gp) (in kg)
==- bij rolondersteuning: =P2 = µa.m +µR.L.GB (in kg)
µa de aanloopweerstand van de retourrol: 0,2 kg
m het aantal rollen
µR de wrijvingsweerstand van de draagrollen: 0,025-0,03 kg
H opvoerhoogte in m
PE extra weerstandent.g.v. afstrijkers afwerpwagens e.d.PVC transportband t.b.v. bagagetransport op luchthaven:
bandondersteuning d.m.v. glijplaat.


Wrijvingscoëfficiënt (µg) band ten op zichte van glijplaat

Tabel 11. Wrijvingscoëfficiënt (µg) band ten op zichte van glijplaat.


gewichten transportbanden

Tabel 12. Lijst gewichten transportbanden. PVC


rubber transportbanden gewichten
Tabel 12. Lijst gewichten transportbanden. RUBBER

Bepaling van de maximum bandspanning
Na de vaststelling van de omtrekskracht Pt, vinden we de maximaal optredende bandspanning T1 als volgt.

berekening bandspanning
Bepaling minimum breeksterkte
De vereiste breeksterkte van de band per cm bandbreedte wordt als volgt bepaald:

breeksterkte formule

B = bandbreedte in m S = veiligheidfactor ( 10 à 11 )


Motorvermogen Het afgenomen vermogen is in geval van glijondersteuning:

motorvermogen bepalen transportband met glij ondersteuning
Voor de vaststelling van het motorvermogen (Nm) zie formule 4.

Extra weerstanden
Door afwerpwagens, machinale afstrijkers op het beladen gedeelte van de band en door afdichtingsstroken treden extra weerstanden op (PE), die in voorstaande calculaties niet zijn opgenomen. Als er sprake is van deze extra weerstanden, moeten deze uiteraard in de berekening worden opgenomen. Aande hand van de volgende gegevens is een en ander te bepalen:


Afwerpwagen; benodigd extra vermogen in pk en extra weerstand in kg

Tabel 13. Afwerpwagen; benodigd extra vermogen in pk en extra weerstand in kg bij v = 1 m/s


mes overgang transportband
Mes-overgang

afstrijkmateriaal
Tabel 14. Afstrijkermateriaal; benodigd extra vermogen in pk en extra weerstand in kg bij v = 1 m/s

Afdichtingsstroken
Voor afdichtingsstroken langs de zijkant van de band moet, bij v = 1 m/s, per m1: 0,1 pk of PE = 7,5 kg extra ingecalculeerd worden.

Mes-overgangen
Voor mes-overgangen moet 0,013 pk/cm bandbreedte of PE = 1 kg/cm extra berekend worden.