(5) De transporband algemeen


pvc meenemerband

Gangbare bandenmaten - olie- en vetbestendige PVC transportbanden -
PVC transportbanden voor algemene toepassing - rubber transportbanden -
geprofileerde transportbanden / meenemers

Terug naar overzicht

 

Bepaling van het juiste bandtype

Na de bepaling van het afgenomen vermogen (Na), het motorvermogen (Nm), de maximum bandenspanning (T,) de treksterkte van de band (K) en het spangewicht (S) kunnen we nader ingaan op de belangrijkste elementen van de transporteur.De transportband.
Nu kan nagegaan worden wat het beste type band voor de transporteur is Bandbreedte en treksterkte zijn reeds bekend. Een transportband is in het algemeen opgebouwd uit één of meer weefsellagen, die de band de vereiste breeksterkte geven. Deze weefsellagen kunnen van katoen (C), polyester (E), polyester-nylon (EP), nylon (N) of rayon-perlon (RP) zijn. De keuze van het weefsel pakket wordt mede bepaald door de toepassing (klimatologische omstandigheden, vereiste diameter eindtrommels). De meeste banden worden geleverd met polyester of polyester-nylon weefsels, omdat dit weefsel een zeer geringe rek vertoont en ongevoelig is voor vocht en chemicaliën.

Het weefsel pakket kan tegen mechanische invloeden worden beschermd door PVC-coatings, rubber frictielagen of deklagen van bijvoorbeeld PVC of rubber. De gevarieerde eigenschappen van onze vele PVC- en rubber kwaliteiten maken een juiste bandkeuze voor ieder soort materiaal mogelijk Voor glij ondersteuning is er een speciaal programma banden, die een onderzijde met zeer lage wrijving hebben.
Een zeer lage wrijving aan de bovenzijde is nodig bij zgn. bufferbanden en ook hiervoor zijn speciale kwaliteiten in ons leveringsprogramma aanwezig. Een overzicht van de belangrijkste PVC en rubber standaard banden staan in tabel 15 vermeld Ammeraal heeft uiteraard een uitgebreider programma, waarover u op aanvraag graag informatie wordt verstrektGangbare bandtype


technische gegevens ammeraal transportbanden

Tabel 15. Algemene technische gegevens van Ammeraal transportbanden
1) bestandheidslijst deklagen op aanvraag verkrijgbaar


Standaard-kwaliteiten PVC transportbanden

(olie- en vet bestendig)

uittrektransporteur bunker
Uittrektransporteur met transportband voorzien van Ropan-deklaag, in betonindustrie

De weefsellagen van dit type transportbanden zijn van polyester (E 120 - treksterkte 120 kg/cm/inlaag) en wordt aangegeven met de letter T(of M, bij banden met grote dwarsstijfheid). De boven deklaag is van het type Nonex.
De onderzijde bestaat uit polyester weefsel voor glijplaat ondersteuning of een deklaag van Duram® met ruitprofiel, zowel geschikt voor glij-als rolondersteuning of een deklaag van Nonex, toe te passen bij rolondersteuning.
Temperatuurbestandheid van-10° C tot +90° C, met variaties naar boven en beneden.

De witte Nonex-kwaliteiten voldoen aan de strenge Amerikaanse eisen van de F.D.A. (Food and Drug Administration) Zeer belangrijk is tegenwoordig de mate, waarin een transportband geluid voortbrengt, speciaal in gesloten ruimten. Er zijn door Ammeraal uitgebreide proeven gedaan op dit gebied, zodat nu banden kunnen worden geleverd met een weefselonderzijde, die zeer weinig geluid produceert. Vooral in die gevallen, waar dit een rol speelt, dient men deze banden toe te passen.

Enige algemene technische gegevens volgen in tabel 16

Exacte gegevens per bandtype vindt u in onze monsterboeken en strokenfolders.


Algemene technische gegevens PVC banden, olie-en vetbestendig

Tabel 16. Algemene technische gegevens PVC banden, olie-en vetbestendig

 


Standaard-kwaliteiten PVC transportbanden

(voor algemene toepassing)De weefsellagen van dit type transportbanden zijn van polyester (E 120-treksterkte 120 kg/cm/inlaag) en wordt aangegeven met de letter T (of M, bij banden met grote dwarsstijfheid).
De bovendeklaag is van ons type Flexam®, die in het algemeen wel olie- en vetbestendig is, zij het met enige beperkingen. De banden zijn antistatisch. De onderzijde bestaat uit polyester weefsel voor glijplaatondersteuning, een deklaag van Duram® met ruitprofiel, zowel geschikt voor glij- als rolondersteuning, of een deklaag van Flexam®, toe te passen bij rolondersteuning.
Temperatuurbestandheid: van - 20° C tot + 80° C.

PVC banden, beperkt olie- en vetbestendig
Tabel 16a. Algemene technische gegevens PVC banden, beperkt olie- en vetbestendig


Standaard-kwaliteiten rubber transportbanden


Type Aconyl: slijtvaste deklagen volgens NEN 3239 kwaliteit N
Type Geconyl: olie- en vetbestendig
Type Wiconyl: beperkt olie en vetbestendig en hitte bestendig tot 150° C
Type Buconyl: hittebestendig tot 180° C
Deze Conyl®-transportbanden zijn opgebouwd uit een aantal polyester/nylon weefsellagen (EP) gescheiden door speciale verende rubber tussenlagen.

technische gegevens rubber transportbanden


Tabel 16a. Algemene technische gegevens rubber transportbanden


Geprofileerde transportbanden meenemers


transportbanden met meenemers
Geprofileerde transportbanden meenemers

Geprofileerde transportbanden meenemers

Om losgestorte materialen of stukgoederen onder grote hoeken op te voeren beschikt Ammeraal over een uitgebreid programma geprofileerde banden. Onze gespecialiseerde dokumentatie geeft over deze banden nadere informatie (o.a. welke opvoerhoken mogelijk zijn)

Bij het opvoeren van stukgoederen is behalve de grip tussen stukgoed en transportband ook de plaats van het zwaartepunt van het stukgoed belangrijk. De volgende schets toont aan dat B eerder de neiging tot kantelen zal hebben dan A

kantelen-stukgoed transportbanden

Ook kunnen de banden worden voorzien van harmonica zijkanten (Bordoflex® ); gegeens hierover treft u in onze folder Bordoflex aan. Alle genoemde dokumentatie wordt u op aanvraag graag verstekt.

 


Volgende hoofdstuk bandondersteuning draagrollen tabel- bepalen afwerphoek (6)